Reunions

Propera reunió

  • Reunió del Comitè Organitzador del Tastech
    • Dimecres, 5 d’abril, 12 h.

Reunions

  • Reunió del Comitè Organitzador del Tastech
    • Divendres, 24 de febrer, 13 h.